Μια δυνατή πρακτική που έχει και στοιχεία vinyasa κατάλληλη για ασκούμενους που έχουν κάποια εμπειρία. Σε μία πρακτική Vinyasa Flow ο ασκούμενος ενώνεται με τη ροή της αναπνοής του, την εσωτερική του ροή. Συνδυάζοντας την αναπνοή με την κίνηση, καταφέρνει να απελευθερώσει σωματικά νοητικά και συναισθηματικά μπλοκαρίσματα και να κερδίσει μία ριζωμένη αίσθηση ενεργητικής γαλήνης και χαλάρωσης στη στιγμή

Η πρακτική κλείνει με βαθιά χαλάρωση.

Τάξη κατάλληλη για Όλα τα Επίπεδα