Υοga Retreat με τη Γεωργία Γεωργόνη | 17-19 Μαρτίου