Ηχοθεραπεία με τη Βασιλική & τον Αναστάσιο

Μέσα στο σύμπαν τα πάντα δονούνται.

Κάθε δόνηση είναι μια συχνότητα, ένας ήχος.

Το σώμα στο σύνολό του αλλά και κάθε όργανο, κύτταρο, εκπέμπει μια συγκεκριμένη συχνότητα-δόνηση. Αυτή η συχνότητα είναι ωφέλιμο να παραμένει μέσα σε συγκεκριμένα όρια έτσι ώστε ο άνθρωπος στο σύνολο του να βρίσκεται σε κατάσταση αρμονίας σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα διαφορετικά του σώματα.

6 Μαΐου 2017 18.00-19.30

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.