Βυθιστείτε ολοκληρωτικά στην αίσθηση του "Είμαι".

Σε αυτό το μάθημα θα συνδεθούμε με την διαχρονική τέχνη του διαλογισμού βιώνοντάς την σαν την απόλυτη φυσική κατάσταση της ύπαρξης μας.

Θα δημιουργήσουμε μαζί έναν χώρο ασφάλειας, σταθερότητας και άνεσης μέσα στον οποίο θα προσεγγίσουμε διάφορες διαλογιστικές πρακτικές (παρατήρηση, οραματισμός, γιόγκα νίντρα, ενεργητικοί διαλογισμοί) που στοχεύουν στην σύνδεση με το εσωτερικό σώμα, την αναπνοή και τις αισθήσεις. Αυτό θα στρέψει αυτόματα την προσοχή μας σε ένα μεγάλο ζητούμενο του διαλογισμού που είναι η σύνδεση με το παρόν. Αφού ησυχάσουμε του θορύβους του νου και προσγειωθούμε απαλά στον παρόντα χρόνο παρατηρούμε ότι αυτή η βαθιά ησυχία που βιώνουμε τελικά ήταν πάντα εκεί απλά εμείς δεν είχαμε επίγνωση αυτού του γαλήνιου χώρου εντός μας!

Δήλωση συμμετοχής στη γραμματεία (τηλ.: 2130383611, email: center@athensyoga.gr)