Σάββατο 25 Μαρτίου 08.00-11.00
Κυριακή 26 Μαρτίου 08.00-11.00

Ιστορία και Παράδοση της Γιόγκα

Ένα ταξίδι στη συναρπαστική Ιστορία και Παράδοση της Γιόγκα, που θα μας μεταφέρει σταδιακά από μία από τις πρώτες κοιτίδες του ανθρώπινου πολιτισμού, την κοιλάδα του ποταμού Ινδού, στις αρχαιότερες εκφράσεις εξύμνησης του Κόσμου και του θείου, τις Βέδες και τις Ουπανισάδες, από εκεί στις διδασκαλίες των μεγάλων Επών –Μαχαμπαράτα κι Ραμαγιάνα-, στον εσωτερικό έλεγχο της Raja Yoga του Patanjali, κατόπιν στην εμβάθυνση της Βεδαντικής σκέψης, και στον γεμάτο αγάπη για τη Ζωή κόσμο της Τάντρα. Το ταξίδι μας θα ολοκληρωθεί με την σύγχρονη Γιόγκα, για να θαυμάσουμε πώς η προαιώνια αυτή παράδοση, ερχόμενη σε επαφή με τον Δυτικό κόσμο, μεταφράζεται στην ποικιλότητα και την πολυμορφία της σύγχρονης γιογκικής πρακτικής.

Βέδες και Ουπανισάδες

Μία επαφή με την αρχαία και βαθιά διαισθητική σοφία των Βεδών, εκεί όπου η ανάγκη του ανθρώπου να ορίσει τον εαυτό του σε σχέση με τον Κόσμο και το Θείο, εκφράζεται με συμβολικό τρόπο, με ύμνους και τελετουργικά. Θα γνωρίσουμε κάποιους από τους βεδικούς ύμνους (nasadiya-sûkta, keshî-sûkta) προσεγγίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι Ρίσι –οι Βεδικοί Οραματιστές- ζήτησαν να κατανοήσουν και να εκφράσουν τον κόσμο και την προέλευσή του, μέσω διαλογιστικής ενόρασης. Οι ύμνοι τους εκφράζουν πλήρως τη μορφή της διαλογιστικής εσωτερίκευσης που αποτελεί τη βάση της Γιόγκα.

Η Βεδική αποκάλυψη βρίσκει την ολοκλήρωσή της στα ποιητικά έργα των Ουπανισάδων, όπου η εξωτερική τελετουργία μετατρέπεται σε βαθιά εσωτερική, με τη μορφή του στοχασμού, ή διαλογισμού. Οι Ουπανισάδες αποτελούν τη βάση του φιλοσοφικού συστήματος της Advaita Vedanta, όπου ο Κόσμος θεωρείται ως Μία, αδιαίρετη Πραγματικότητα, που διαπνέεται από αληθινή Υπαρξη, Επίγνωση και Ευδαιμονία. Θα αφεθούμε στην έμπνευση ορισμένων από τα σημαντικότερα αποσπάσματα των Ουπανισάδων (Isha, Katha, Brihadaranyaka, Chandogya).

Σάββατο 22 Απριλίου 13.00-16.30
Κυριακή 23 Απριλίου 12.00-15.00

Βhagavad Gita

Η Βhagavad Gita, αναπόσπαστο τμήμα του μυθικού Ινδικού Επους «Μαχαμπαράτα», και ίσως το πιο αγαπημένο κλασσικό ινδικό κείμενο, έχει ως θέμα την έξοχη πνευματική διδασκαλία της Γιόγκα που δίνει ο Κρίσνα στον ένδοξο ήρωα και μαθητή του Άρτζουνα, εμψυχώνοντάς τον στη μάχη του καλού ενάντια στο κακό.

Αυτό εξηγεί γιατί η Γκίτα, μια ιερή γραφή ηλικίας 2.300 ετών, διατηρεί τη διαχρονικότητά της μέσα στους αιώνες, και αναδεικνύεται σε έναν οδηγό που μας διδάσκει πώς να κάνουμε πράξη τον ορισμό της Γιόγκα ως «επιδεξιότητας στη δράση», και πώς να κινούμαστε με τη μέγιστη δυνατή Χάρη, μέσα στις πλέον δύσκολες καταστάσεις.

Σάββατο 27 Μαΐου 13.00-16.30
Κυριακή 28 Μαΐου 12.00-15.00

Yoga Sutra του Πατάντζαλι

Τα Yoga Sutra του Ινδού σοφού Πατάντζαλι θεωρούνται η επιτομή της Γιόγκα, καθώς περιέχουν σε 195 στίχους το σύνολο και την ουσία της αρχαίας διδασκαλίας της, η οποία μέχρι τότε μεταδιδόταν αποκλειστικά μέσω προφορικής παράδοσης, από δάσκαλο σε μαθητή.

Με το περίφημο αυτό έργο του, ο Πατάντζαλι έριξε φως στη λειτουργία του νου,  και προσδιόρισε με απόλυτη επιστημονική ακρίβεια το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει το ανθρώπινο ον, προκειμένου να συνειδητοποιήσει την αληθινή του φύση και να απελευθερωθεί από τον πόνο.  Η περιήγησή μας στα Yoga Sutra, θα μας επιτρέψει μια γνωριμία με  την περίφημη αυτή πραγματεία, που αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε ασκούμενο στην πρακτική της Γιόγκα.

Κόστος

30 ευρώ + ΦΠΑ ανά Σαββατοκύριακο

80 ευρώ + ΦΠΑ και για τα 3 Σαββατοκύριακα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Athens Yoga στο center@athensyoga.gr και το 2130383611.