Με ανοιχτό μυαλό και σώμα, ερχόμαστε πιο κοντά στην παρούσα στιγμή αλλά και τον εσωτερικό μας πραγματικό εαυτό.Μια δυνατή πρακτική που έχει και στοιχεία vinyasa κατάλληλη για ασκούμενους που έχουν κάποια εμπειρία. Η πρακτική περιλαμβάνει αρχές ευθγράμμισης μέσα από στατικές asanas αλλά και έλεγχο και επίγνωση του σώματος μέσα από τη ροή της αναπνοής, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια καρδιοαγγειακή και αερόβια άσκηση.

Η πρακτική κλείνει με βαθιά χαλάρωση μέσα από asanas και διαλογισμό.

Στόχος μας, να εξερευνήσουμε με αρχάριο νου, να παίξουμε με χιούμορ, να αναπτυχθούμε χωρίς φόβο... μαζί!