Πρόγραμμα Μαθημάτων - Training - Workshops - Retreats

25/09/23
Δευτέρα
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Δευτέρα 25/09/23.
26/09/23
Τρίτη
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Τρίτη 26/09/23.
27/09/23
Τετάρτη
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Τετάρτη 27/09/23.
28/09/23
Πέμπτη
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Πέμπτη 28/09/23.
29/09/23
Παρασκευή
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Παρασκευή 29/09/23.
30/09/23
Σάββατο
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Σάββατο 30/09/23.
01/10/23
Κυριακή
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Κυριακή 01/10/23.