Πρόγραμμα Μαθημάτων - Training - Workshops - Retreats

Πρόγραμμα για 19/03/23 - 25/03/23

Κυριακή, 19/03/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Κυριακή 19/03/23.

Δευτέρα, 20/03/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Δευτέρα 20/03/23.

Τρίτη, 21/03/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Τρίτη 21/03/23.

Τετάρτη, 22/03/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Τετάρτη 22/03/23.

Πέμπτη, 23/03/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Πέμπτη 23/03/23.

Παρασκευή, 24/03/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Παρασκευή 24/03/23.

Σάββατο, 25/03/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Σάββατο 25/03/23.