Πρόγραμμα Μαθημάτων - Training - Workshops - Retreats

Πρόγραμμα για 26/11/23 - 02/12/23

Κυριακή, 26/11/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Κυριακή 26/11/23.

Δευτέρα, 27/11/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Δευτέρα 27/11/23.

Τρίτη, 28/11/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Τρίτη 28/11/23.

Τετάρτη, 29/11/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Τετάρτη 29/11/23.

Πέμπτη, 30/11/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Πέμπτη 30/11/23.

Παρασκευή, 01/12/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Παρασκευή 01/12/23.

Σάββατο, 02/12/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Σάββατο 02/12/23.