Πρόγραμμα Μαθημάτων - Training - Workshops - Retreats

Πρόγραμμα για 02/04/23 - 08/04/23

Κυριακή, 02/04/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Κυριακή 02/04/23.

Δευτέρα, 03/04/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Δευτέρα 03/04/23.

Τρίτη, 04/04/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Τρίτη 04/04/23.

Τετάρτη, 05/04/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Τετάρτη 05/04/23.

Πέμπτη, 06/04/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Πέμπτη 06/04/23.

Παρασκευή, 07/04/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Παρασκευή 07/04/23.

Σάββατο, 08/04/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Σάββατο 08/04/23.