Η Εκπαίδευση για την Accessible Yoga επικεντρώνεται στο πώς να κάνει τις διδασκαλίες της Γιόγκα διαθέσιμες σε όλους, ανεξάρτητα από το επίπεδο της σωματικής ικανότητας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.