Η πρακτική αυτή αποτελείται από 60 λεπτά πρακτικής vinyasa και 30 λεπτά πρακτικής restorative/διαλογισμού. Η vinyasa μπορεί να είναι όσο έντονη επιθυμεί ο ασκούμενος. Σε αυτό το μάθημα οι ασκούμενοι συνδυάζουν και ενώνουν την ένταση της κίνησης με την ηρεμία της αδράνειας και του διαλογισμού.

Εκμεταλλευόμενοι την ησυχία του νου που προκύπτει από τη διαρκή ροή της κίνησης του σώματος, οι ασκούμενοι είναι πιο εύκολο να μπουν σε κατάσταση διαλογισμού.

Ένα μάθημα που εστιάζει στην παρατήρηση του νου και του σώματος μέσα από τις αντιθέσεις και αποσκοπεί στη δόμηση της επίγνωσης.