Ευθυγράμμιση, επίγνωση και manual adjustments με την Maja Zilih

Ευθυγράμμιση, επίγνωση και manual adjustments με την Maja Zilih

Ευθυγράμμιση, επίγνωση και manual adjustments (σωματικές διορθώσεις) για δασκάλους

Μέρος 1ο: Yoga ευθυγράμμιση & επίγνωση: Αυχένας, Ώμοι, Μέση, Λεκάνη και Γόνατα

Μέρος 2ο: Η τέχνη και οι τεχνικές των σωματικών διορθώσεων