Η διδασκαλία και sequencing των προχωρημένων ασάνων