Πρόγραμμα Μαθημάτων - Training - Workshops - Retreats

15/04/24
Δευτέρα
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Δευτέρα 15/04/24.
16/04/24
Τρίτη
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Τρίτη 16/04/24.
17/04/24
Τετάρτη
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Τετάρτη 17/04/24.
18/04/24
Πέμπτη
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Πέμπτη 18/04/24.
19/04/24
Παρασκευή
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Παρασκευή 19/04/24.
20/04/24
Σάββατο
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Σάββατο 20/04/24.
21/04/24
Κυριακή
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Κυριακή 21/04/24.