Πρόγραμμα Μαθημάτων - Training - Workshops - Retreats

27/05/24
Δευτέρα
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Δευτέρα 27/05/24.
28/05/24
Τρίτη
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Τρίτη 28/05/24.
29/05/24
Τετάρτη
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Τετάρτη 29/05/24.
30/05/24
Πέμπτη
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Πέμπτη 30/05/24.
31/05/24
Παρασκευή
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Παρασκευή 31/05/24.
01/06/24
Σάββατο
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Σάββατο 01/06/24.
02/06/24
Κυριακή
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Κυριακή 02/06/24.