Πρόγραμμα Μαθημάτων - Training - Workshops - Retreats

Πρόγραμμα για 08/02/23 - 14/02/23

Τετάρτη, 08/02/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Τετάρτη 08/02/23.

Πέμπτη, 09/02/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Πέμπτη 09/02/23.

Παρασκευή, 10/02/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Παρασκευή 10/02/23.

Σάββατο, 11/02/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Σάββατο 11/02/23.

Κυριακή, 12/02/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Κυριακή 12/02/23.

Δευτέρα, 13/02/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Δευτέρα 13/02/23.

Τρίτη, 14/02/23

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Τρίτη 14/02/23.