Πρόγραμμα Μαθημάτων - Training - Workshops - Retreats

Πρόγραμμα για 27/05/24 - 02/06/24

Δευτέρα, 27/05/24

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Δευτέρα 27/05/24.

Τρίτη, 28/05/24

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Τρίτη 28/05/24.

Τετάρτη, 29/05/24

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Τετάρτη 29/05/24.

Πέμπτη, 30/05/24

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Πέμπτη 30/05/24.

Παρασκευή, 31/05/24

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Παρασκευή 31/05/24.

Σάββατο, 01/06/24

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Σάββατο 01/06/24.

Κυριακή, 02/06/24

Ώρα Τίτλος Τύπος Δάσκαλοι
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Κυριακή 02/06/24.