Πρόγραμμα Μαθημάτων - Training - Workshops - Retreats

12/06/23
Δευτέρα
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Δευτέρα 12/06/23.
13/06/23
Τρίτη
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Τρίτη 13/06/23.
14/06/23
Τετάρτη
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Τετάρτη 14/06/23.
15/06/23
Πέμπτη
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Πέμπτη 15/06/23.
16/06/23
Παρασκευή
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Παρασκευή 16/06/23.
17/06/23
Σάββατο
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Σάββατο 17/06/23.
18/06/23
Κυριακή
Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για Κυριακή 18/06/23.