Σε μία πρακτική Vinyasa Flow ο ασκούμενος ενώνεται με τη ροή της αναπνοής του, την εσωτερική του ροή. Συνδυάζοντας την αναπνοή με την κίνηση, καταφέρνει να απελευθερώσει σωματικά νοητικά και συναισθηματικά μπλοκαρίσματα και να κερδίσει μία ριζωμένη αίσθηση ενεργητικής γαλήνης και χαλάρωσης στη στιγμή.