Η Iyengar yoga δίνει έμφαση στη σωστή ευθυγράμμιση του σώματος, στη χρονική διάρκεια που αφιερώνεται στις asana ώστε να εντείνει το βάθος της και ν’ αρχίσει να αντλεί τα οφέλη της και τη χρήση βοηθημάτων, τα οποία υποστηρίζουν το σώμα ώστε να πάρει τη σωστή στάση. Μέσα από την πρακτική εξάσκηση και την κατανόηση της Iyengar yoga ο μαθητής οδηγείται σταθερά στον έλεγχο του σώματός του και κατ’ επέκταση στον έλεγχο του νου. H εξάσκηση στην Iyengar yoga οδηγεί συχνά στην εξάλειψη του πόνου,  στη βελτίωση της στάσης του σώματος,  ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία πολλών παθήσεων.