Μια δυνατή πρακτική που έχει και στοιχεία vinyasa κατάλληλη για ασκούμενους που έχουν κάποια εμπειρία. Η πρακτική περιλαμβάνει αρχές ευθυγράμμισης και επίγνωση του σώματος.

Η πρακτική κλείνει με βαθιά χαλάρωση και διαλογισμό.